حق یا حاکم بودن اختیار رجوع در طلاق رجعی
38 بازدید
محل نشر: معاونت ومرکز تحقیقات قوه قضائیه 1382
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی